flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відшкодування фактичних витрат

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                      Наказ  територіального управління

                                                      державної судової адміністрації України

                                                      в Полтавській області

                                                      02.07.2012 року № 38


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Полтавській області (далі – ТУ ДСА України в Полтавській області).

2.        Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України  в Полтавській області про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

3.       Відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України  в Полтавській області не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає  відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України  в Полтавській області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.       Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України  в Полтавській області на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України  в Полтавській області для надання його запитувачу інформації.

5.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

6.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

7.       Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України  в Полтавській області повідомляє службовою запискою відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України  в Полтавській області з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області.

8.       Відділ організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України  в Полтавській області упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів до відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України  в Полтавській області.

9.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

10.   Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.                                                                           Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України  в Полтавській області повідомляє службовою запискою відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій ТУ ДСА України  в Полтавській області.

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат  на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за

виготовлення однієї

сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

З 01.04.2012 року – 1,09 грн.

З 01.07.2012 року – 1,10 грн.

З 01.10.2012 року -  1,12 грн.

З 01.12.2012 року – 1,13 грн

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

З 01.04.2012 року – 2,19 грн.

З 01.07.2012 року – 2,20 грн.

З 01.10.2012 року -  2,24 грн.

З 01.12.2012 року – 2,27 грн

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

З 01.04.2012 року – 3,28 грн.

З 01.07.2012 року – 3,31 грн.

З 01  З 01.10.2012 року - 3,35 грн.

З01.12.2012 року – 3,40 грн.


 Додаток 2

 

Надавач послуг:         Територіальне управління державної судової адміністрації

                                     України в Полтавській області       

Реєстраційний рахунок:            № 35225019000622

МФО банку:                                 831019 в ГУДКСУ в Полтавській області

Код ЄДРПОУ:                             26304855

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник  ________________                      Головний бухгалтер  ________________

(підпис)                                  (підпис)