flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Застава вноситься у розмірі, визначеному судовим рішенням, на спеціальний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області з наступними реквізитами:

 

Отримувач: ТУ ДСА України в Полтавській області

ЄДРПОУ: 26304855

МФО:820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Києва

 

Рахунок у форматі IBAN 

р/р UA398201720355289002000015950  

З 13 січня 2020  використовується виключно рахунок за стандартом IBAN, що містить 29 знаків

 

 * ВАЖЛИВО ВІРНО ТА У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЗАПОВНИТИ РОЗДІЛ "ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ":

Призначення платежу: застава за … (П.І.Б. дата народження особи за яку вноситься заставу), згідно ухвали(назва суду).. від… (дата ухвали).. по справі  №…

 

Грошові кошти у якості застави вносяться на вищезазначений рахунок  через будь-яку банківську установу.

Після внесення грошових коштів у необхідній кількості заставодавець або його представник звертається до ТУ ДСА України в Полтавській області з ЗАЯВОЮ про видачу довідки:

 

                                                      В. о. начальника ТУ ДСА України в

                                                             Полтавській області

                                                             Віталію ФЕДЬКУ

                                                             _____________________________

                                                            ( від кого)

                                                             _____________________________ 

                                                            (адреса та телефон** заявника)

                                                            ______________________________

                                                            ______________________________

                                                            ** зазначення контактного номеру

                                                              телефону є обов'язковим.

 

                                                  ЗАЯВА 

 

Прошу видати довідку про внесення ,

____________________________________________________________________

                                              (ПІБ заставодавця)

"____" _____________ 20____ року застави за___________________________

в розмірі ___________________________________________ грн. згідно ухвали

____________________________________________________________________

___________________ від _________________________________ по справі №

_______________________.

 

 

"____"____________ 20___р.                                           __________________     

                                                                                                  (підпис)          

                                                                                       ___________________

                                                                                          (прізвище, ініціали)

 

 

 ДО ЗАЯВИ ДОЛУЧАЮТЬСЯ :

  1. Копія судового рішення (ухвали, вироку). 
  2. Квітанція про сплату коштів.
  3. Документи, що посвідчують повноваження представника (адвоката).

 

Заява з додатками реєструється в приймальні Управління та опрацьовується юридичною і бухгалтерською службами Управління.

У разі виявлення помилок, неточностей заставодавцю повідомляють про них та роз'яснюють порядок усунення, після чого опрацювання документів продовжується. З цієї причини важливо залишити свій контактний телефон для оперативного зв'язку.

Довідка про внесення коштів у якості застави видається тільки після підтвердження надходження грошової суми у повному  розмірі на рахунок Управління (у вигляді сформованої виписки про рух коштів по рахунку, яка видається Казначейською службою щоденно в першій половині поточного робочого дня за попередній робочий день).

За умови відсутності помилок та інших недоліків, що унеможливлюють видачу довідки, документи опрацьовуються в Управлінні максимально швидко.

Довідка підписується керівництвом Управління, скріплюється гербовою печаткою, після чого видається заставодавцю або його представнику для подальшого пред'явлення до установи утримання.